PolskiEnglish
Home

Zgoda na e-fakturę


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane

ZGODA NA WYSTAWIENIE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ

Zgodę można przesyłać w formie papierowej bądź mailem. Osobą upoważnioną do wystawienia zgody jest właściciel firmy, bądź pełnomocnik, osoba reprezentująca firmę.

Działając w imieniu Odbiorcy wystawianych przez Państwa faktur VAT, to jest:

Pełna nazwa odbiorcy: * Proszę wypełnić pełną nazwę zgodną z dokumentami rejestrowymi.
Numer NIP: *
Adres: * Proszę wypełnić adres prowadzonej działalności

będąc upoważnionym do odbioru faktur, niniejszym akceptuję przesyłanie przez Państwa faktur VAT w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, a w szczególności w formacie PDF, w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz.U. nr 249, poz. 1661).

Imię i nazwisko: * Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń
e-mail: * Adres e-mail na który będą wysyłane faktury elektroniczne
Zgadzam się na przesyłanie faktury elektronicznej: *

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie adresu email w celach promocyjno-handlowych (zgodnie z ustawą Dz.U. Nr 144, poz.1204).

© 2010 - 2016 MIS Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.